Standardeista apua tietosuojan kuntoonpanossa ja ylläpidossa

Toukokuussa 2018 voimaan tullut tietosuoja-asetus (GDPR) vaatii suojaamaan henkilötiedot entistä tarkemmin. Vaikka varsinaista tietosuojan laatujärjestelmää ei ole olemassa, kättä pidempää johtamisen tueksi on kuitenkin tarjolla. 

Apua tietosuojan kuntoonpanoon ja ylläpitoon saa standardeista.

– Uudet kansainväliset standardit ovat hyviä apuvälineitä tietosuoja-asetuksen vaatimusten täyttämisessä ja sen noudattamisen osoittamiseen. Ne antavat ohjeet tietosuojavaikutusten arviointiin ja tietoturvallisuuden varmistamiseksi, sanoo siantuntija Elina Huttunen Suomen Standardisoimisliitosta (SFS).

Huttunen sanoo, että hyvällä henkilötietojen suojaamisella voi myös pienentää tietosuojan hallintaan kuluvaa aikaa ja resursseja sekä varmistaa asiakastyytyväisyyttä.

– Huolellisella valmistautumisella organisaatio voi tunnistaa tietosuojaongelmat jo varhaisessa vaiheessa. Standardien avulla prosesseja ei tarvitse kehittää itse, vaan voi keskittyä varsinaiseen tietosuojavaikutusten arviointiin ja tietoturvallisuuden varmistamiseen.

Esimerkiksi standardissa SFS-ISO/IEC 29134:2018 annetaan ohjeistusta tietosuojavaikutusten arviointiprosessiin sekä arviointiraportin rakenteeseen ja sisältöön. Sen avulla voi tunnistaa tietosuojan uhkat, riskit, vaikutukset ja vastuut.

– Standardi on hyödyllinen työkalu sekä rekisterinpitäjille että -käsittelijöille. Se on oleellinen projektien suunnitteluun ja toteuttamiseen osallistuvien tahojen sekä henkilötietoja käsittelevien tietojärjestelmien ja palveluiden toteuttajille, Huttunen sanoo.


Standardissa ISO/IEC 29151 puolestaan esitellään hallintatavoitteet, hallintakeinot ja hallintakeinojen toteuttamisohjeet, jotka mahdollistavat riskien ja vaikutusten arvioinnissa tunnistettujen henkilötietojen suojaamiseen liittyvien vaatimusten täyttämisen. Standardi on tarkoitettu kaikille rekisterinpitäjinä toimiville organisaatioille. 

Tietosuoja-asetuksessa on myös vaatimuksia, joilla on suoria liittymäkohtia tietoturvallisuuden hallintajärjestelmiin, esimerkiksi standardiin ISO 27001, jota pidetään hyvänä tukena tietosuojakyvykkyydelle. Tietosuojaa kun ei voi olla ilman tietoturvaa.

Pro Laadunhallinta

Pro Laadunhallinta on erilaisille organisaatioille suunniteltu kevyt ja helppokäyttöinen toimintajärjestelmän alusta, jonka avulla pystytte hallitsemaan usean eri standardin vaatimuksia samalla työkalulla. Siihen on helposti liitettävissä myös muita Pro-pilvipalveluita, jotka tuottavat riskien arviointeja, poikkeamailmoituksia ja muita tarvittavia dokumentteja laadunhallinnan tueksi.

Tämän hetkinen Pro Laadunhallinnan perusversio tukee seuraavia standardeja:

  • ISO 9001
  • ISO14001
  • ISO 45001
  • ISO/IEC 27001
  • ISO 9001 + ISO 14001

Lue lisää: https://www.laadunhallintajarjestelma.fi/

Palvelua toteuttamassa